עבודת הצל

3

כבני-אדם, הורגלנו על ידי משפחתנו והחברה להתייחס בעיקר לחלקים ה"יפים" שלנו. במקביל, פעמים רבות מעודדים אותנו להסתיר את החלקים ה"לא יפים" שלנו ולהתבייש בהם. תופעה זו גורמת להכחשה של חלקים שלמים מעולמנו הרגשי ולהתנהגויות שאינן מקובלות על סביבתנו. החלקים המוכחשים עוברים אל ה"צל", והופכים להיות בלתי מודעים ובלתי נגישים. לאורך זמן, הכחשה שכזו עלולה להוביל לצמצום של חווית החיים שלנו וכתוצאה מכך, לקשיים רגשיים משמעותיים.

המקום היחיד שבו אנחנו לא מצליחים לראות את הצל שלנו (הצל הפיזי של הגוף), הוא כאשר אנחנו נמצאים במקום חשוך. בדומה לכך, בדרך כלל אדם מגיע למשבר רגשי (מקום חשוך), כאשר הוא איננו מודע לצל שלו. חשיפה הדרגתית של הצל מכניסה הרבה אור לחיים, גורמת להקלה משמעותית וכתוצאה מכך לריפוי יסודי ועמוק.

עבודת הצל מתבצעת דרך חקירה עמוקה ויסודית של מבנה האישיות. במהלך התהליך ממופים תהליכי החשיבה, התגובות הרגשיות וההתנהגויות של האדם. הדבר נעשה באמצעות חקירה של האזורים הגלויים יותר בחיי היום יום, אך במקביל מעלים לחקירה גם אזורים חשוכים ומודעים פחות. נעשה ניסיון לזהות מערכות של אמונות, הרגלים מנטליים, ותפקידים שמשפיעים באופן שלילי על איכות חייו של האדם.

החקירה מתבצעת בעזרת התבוננות מדיטטיבית, ובנוסף גם דרך שיחות שעוזרות לשפוך אור,  למפות ולהבין את מבנה הצל שהוכחש. לאחר שמתקיימת הבנה, ניתן להתחיל תהליך של אי הזדהות עם המבנים שהתגלו, והכחדה הדרגתית של התנהגויות שמייצרות סבל פסיכולוגי.

עבודת הצל היא חיונית גם כדי למנוע תופעה שנקראת מעקף רוחני. מעקפים רוחניים הם מצבים שבהם קיימת אצל האדם הבנה רוחנית מסוימת, אך היא חלקית בלבד. במצב זה, חוסר המודעות לחלקים הפסיכולוגיים המוכחשים אשר מתקיימים בצל עלול לגרום למצב שבו העבודה הרוחנית משרתת את הצל. כתוצאה מכך, האדם יוצר לעצמו מעין זהות רוחנית חדשה, שמתאפיינת בדרך כלל בהיבדלות, ניתוק והימנעות, ופעמים רבות גם בתחושות של עליונות על אחרים. במקרים כאלו לא מתקיימת האינטגרציה המתבקשת בין התהליך הרוחני לתהליך הפסיכולוגי, דבר שעלול לגרום לתקיעות בהתפתחות ובמקרים מסוימים אף להחמרה במצב הנפשי.