From Psychology To Non Duality

פסיכולוגיה של החופש

מסגרת המשלבת כלים שנלקחו מארגז הכלים של הפסיכולוגיה המודרנית וידע רוחני על- זמני ממסורות רוחניות שונות. הטיפול הפסיכולוגי מתאים את עצמו לבעיות הספציפיות שמהן סובל האדם הפונה לטיפול. לעומתו, הידע הרוחני מציע פתרון אחיד וזהה לכלל הבעיות שמהן סובלים בני אדם, ועוסק יותר בגילוי של שקט, רוגע, שמחה ללא סיבה אובייקטיבית. השילוב של שני העולמות, מאפשר ריפוי מעמיק ויסודי. הידע שמוצע כאן הוא פרקטי מאוד, מהימן משום שהוא מבוסס על חוויה ומניב תוצאות מהירות למי שמרגיש שהידע אשר מוצע כאן מסקרן אותו.

אודותיי

במקצועי אני פסיכולוג קליני, העובד בתחום כ-20 שנה במסגרות שונות ומגוונות. לפני כ-7 שנים, בעקבות אירועים אישיים שעברתי בחיי, נחשפתי לידע רוחני שגרם לשינוי עמוק בעולמי. באופן טבעי, מה שהבנתי התחיל להיכנס גם לעבודתי כמטפל, והיום אני משלב בהנאה רבה בין הכלים שרכשתי כפסיכולוג קליני לבין הידע הרוחני, בעבודה פרטנית וקבוצתית ובנוסף גם בסדנאות וריטריטים ברחבי הארץ.

אירועים קרובים

וובינר ״הפסיכולוגיה של החופש״

נווה שלום | יולי 2024

ריטריט נווה שלום

לקוחות מספרים