ליווי למטפלים

Untitled-22.png

המפגשים מיועדים למטפלים בתחום בריאות הנפש. מטרת המפגשים היא ליצור שיח עמיתים מונחה עקרונות נונ-דואליים.

הקבוצה נפתחת בכל פעם לסבב בן ארבעה חודשים, שבסופו בדרך כלל מתקיימת תחלופה – מי שמרגיש שהוא לא נתרם יכול לעזוב בנקודה זו, ובמקביל בדרך כלל מצטרפים משתתפים חדשים.

המפגש נפתח תמיד במדיטציה מונחית, ולאחר מכן יש שיח פתוח שבנוי משאלות ותשובות, שיתופים וניתן מקום להפריה הדדית בין משתתפי הקבוצה. הקבוצה מוגדרת כקבוצת לימוד, אך פעמים רבות מתקיימת גם תמיכה בין המשתתפים. הפלטפורמה הקבוצתית מאפשרת העמקה משמעותית בהבנות וביישום של עבודת הצל ושל האי שניות.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה

לפרטים נוספים וקביעת פגישה